In gesprek met… Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC Kethel

Arnout-Jan van der Meer, directeur IKC KethelIKC Kethel is voor de feestelijke opening in februari 2017 in sneltreinvaart een integraal KIND centrum geworden. Dat had te maken met de voorgeschiedenis van dit IKC: de afspraken om de bestaande school om te vormen tot een IKC lagen er, maar tussen 2014 en de zomer van 2016 waren we met de gemeente Schiedam bezig met de implementatie van een kwaliteitsplan. Een enorm intensief traject, dat niet parallel kon lopen met de IKC-vorming. We zijn in zeven maanden tijd een IKC geworden; een behoorlijke uitdaging om in die snelkookpan alle neuzen dezelfde kant op te krijgen!

Werkgroepen

We vonden het belangrijk om vanuit de inhoud, vanuit ons eigen specifieke profiel te werken. Het profiel dat we als personeel gezamenlijk hadden gekozen, was wetenschap en technologie. Dat is behoorlijk breed en we hebben lang gezocht naar de duidelijke focus die we graag wilden aanbrengen. Omdat we een aantal uitdagingen hadden en weinig tijd, hebben we deze taak belegd bij een werkgroep die bestond uit een klein groepje medewerkers. Andere werkgroepen kregen de opdracht om een ander aspect van de IKC-wording vorm te geven. Maandelijks bespraken we plenair de voortgang. Zo hebben we in hoog tempo onze visie gevormd op de meest relevante onderwerpen.

Natuurlijk in beweging

“We hebben klim- en ravotplekken, een natuurhut, een waterbaan en een groot voetbalveld.”

Ons profiel hebben we uiteindelijk vastgesteld onder het motto ‘natuurlijk in beweging’. Daar zit als eerste ‘natuur’ in. Op het schoolplein hebben we groene plekken gecreëerd en voor de kleintjes hebben we een mobiele moestuin. In ons programma hebben we bovendien veel aandacht voor natuureducatie. In het tweede deel van ons motto zit het woord ‘bewegen’. Als de kinderen op het plein zijn, hebben ze alle ruimte om te bewegen. Er zijn onder meer klim- en ravotplekken, een natuurhut, een waterbaan en een groot voetbalveld. Natuurlijk kunnen kinderen ook na schooltijd gebruikmaken van die voorzieningen.

Ontdekken en onderzoeken

‘Natuur’ en ‘bewegen’ staan samen voor een gezonde levensstijl. De kinderen van Kethel zijn zich bewust van gezonde voeding en duurzame leefprincipes. Daarnaast staat ‘natuurlijk in beweging’ ook voor een ontdekkende leerstijl. We laten kinderen veel in de praktijk ontdekken. Toen we IKC werden, hebben we geïnvesteerd in veel nieuwe onderwijsmethodes. Daarin ligt de nadruk sterk op ontdekken en onderzoeken, en op 21st century skills zoals gebruik van ICT.

Gedachtegoed in orde

“We durven wel te zeggen dat ‘KIND’ hier door iedereen met hoofdletters wordt geschreven.”

Je kunt mooie spullen en faciliteiten hebben, maar uiteindelijk maken de mensen het verschil. Daarom vinden we het heel belangrijk dat onze uitgangspunten intrinsiek bij onze medewerkers passen: we willen zaken eerst doen voordat we ze kunnen uitdragen. Hoe snel de IKC-vorming ook ging, daar zijn we steeds zorgvuldig mee omgegaan. De werkgroepen hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Behalve voor ons profiel was er onder meer een werkgroep voor het pedagogisch klimaat. Alle werkgroepen hebben gedegen beleidsstukken opgeleverd. Het gedachtegoed is dus in orde: we gaan allemaal in de eerste plaats voor de ontwikkeling van onze kinderen. We durven wel te zeggen dat ‘KIND’ hier door iedereen met hoofdletters wordt geschreven.

Huisvestingsplan

Als de uitgangspunten kloppen, dan komt de praktische uitwerking vanzelf goed, is onze vaste overtuiging. Toch komt er in praktisch opzicht best veel op ons af. Zo zitten we eigenlijk krap in de ruimte, maar het integraal huisvestingsplan van de gemeente voorziet nog niet in de specifieke behoeften van een IKC. Er zijn extra lokalen beschikbaar in een ander schoolgebouw, dus de gemeente zegt: die kunnen jullie toch gebruiken? Voor ons doet dat afbreuk aan het integrale karakter van een IKC en onze visie op de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen.

Nieuwe wereld leren kennen

Ook in de aansturing is er veel veranderd. De directie is in sneltreinvaart verantwoordelijk geworden voor zowel onderwijs als opvang. Dat betekent: een hele nieuwe wereld leren kennen. Zo gelden er voor kinderopvang heel specifieke regels. Bijvoorbeeld als het gaat om beveiliging tegen vingerbeklemming bij ramen en deuren. Als een kind vier wordt, is dat blijkbaar van de ene dag op de andere geen issue meer, want aan een school worden die eisen niet gesteld. Omdat we hier in één gebouw zitten met gedeelde ruimtes, hebben we ons daar dus goed in moeten verdiepen. Gelukkig is er goede ondersteuning vanuit het UN1EK servicebureau en kennis bij collega-directeuren van UN1EK.

Teamuitje en overleg

“De wil om samen te werken is er zeker.”

In de interactie tussen opvang- en onderwijsmedewerkers zijn we soms best nog wel zoekende. Wanneer plan je met zulke uiteenlopende werkroosters een teamuitje? Wat doe je met de vrijdagmiddagborrel? Dat soort zaken. De wil om samen te werken is er zeker. Dat heeft er vooral mee te maken dat we moeite hebben gedaan om elkaar te leren kennen. Zo hebben de opvangmedewerkers een presentatie gegeven over hun werkdag, inclusief foto’s. Zij staan om zes uur op om hier op tijd te zijn en om halfzeven ’s avonds doen ze het licht uit. Dat heeft tot begrip geleid bij de medewerkers van het onderwijs, bijvoorbeeld bij het afstemmen van de juiste overlegmomenten.

Vertrouwde plek

“Ouders zien dat IKC Kethel nog steeds een veilige, vertrouwde plek voor hun kinderen is.”

We hebben alle belanghebbenden goed meegenomen in het IKC-proces. We hebben heel bewust aan alle kinderen een presentatie gegeven over de meerwaarde van een integraal kindcentrum. Zij snappen prima wat de voordelen zijn. Bij ouders merkten we in het begin wat terughoudendheid. Kethel was toch ‘hun’ dorpsschooltje, en nu werd het opeens een ‘centrum’. In de nieuwsbrief, schoolkrant en jaarlijkse ouderbijeenkomst hebben we hen steeds meegenomen in het proces. Inmiddels is wel duidelijk dat aan ons DNA niks veranderd is. Ouders zien dat IKC Kethel nog steeds een veilige, vertrouwde plek voor hun kinderen is. Dat is het allerbelangrijkste.

Samenhangend aanbod

In de toekomst willen we als team graag de verdieping opzoeken en de praktijk nog beter aansluiten bij onze visie. Door de snelheid van ons traject is daar nog ruimte voor verbetering. Verder willen we ons inhoudelijke programma uitbouwen. We hebben onder meer contact met de buurtsportcoach om te kijken hoe we de interactie met de wijk op het gebied van bewegen nog verder kunnen versterken. We zouden bijvoorbeeld graag freerunnen als activiteit aan ons programma toevoegen. Hoewel er altijd nog dingen te wensen zijn, is het overheersende idee dat we in korte tijd een samenhangend IKC-aanbod hebben gerealiseerd.

Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen!

Share Button