In gesprek met… Anneke van den Beukel, directeur IKC Het Balkon

IKC Het Balkon in Maassluis was al voor de fusie van UN1EK op weg een IKC te worden. De bestuurlijke fusie hielp ons als team om met een nog betere focus naar dat doel toe te werken. Met succes: in de nog jonge wijk waar we gevestigd zijn, is IKC Het Balkon inmiddels een begrip. Dat komt vooral door onze heldere visie op de ontwikkeling van kinderen, op de verbinding en samenwerking die we zoeken met partners in onze omgeving én door de waardevolle input die we krijgen van ouders.

“Een passie voor werken in een IKC is de sleutel tot succes

 

Nieuwe Waterweg

IKC Het Balkon ligt in de wijk Het Balkon van Maassluis, een nieuwbouwwijk pal aan de Nieuwe Waterweg. Van ’s ochtends tot ’s avonds varen er schepen van en naar de Noordzee voorbij, vaak met verre bestemmingen. De wereld trekt dus bijna letterlijk aan de kinderen van dit IKC voorbij. Het motto van IKC Het Balkon is daarom wel heel toepasselijk: ‘de wereld naar binnen en wij naar buiten’. De kinderen krijgen binnen de veilige muren van IKC Het Balkon vaardigheden aangeboden en mogen hiermee oefenen, zodat ze voorbereid de wereld in kunnen gaan. Op allerlei manieren zoekt IKC Het Balkon de samenwerking met bedrijven en organisaties in de regio, bijvoorbeeld met gastlessen en excursies. De kinderen van het IKC gaan ook meedoen aan een project met de gemeente over het opzetten van de nieuwe wijk waarin het IKC staat.

Vooruitziende blik

Het gebouw van IKC Het Balkon is, net als de hele wijk, nog jong: in 2010 werd het gebouwd. Hoewel het toen werd ontworpen voor de huisvesting van een brede school, zat de IKC-gedachte al wel in het hoofd van de bedenkers. Voorbeeld-IKC’s waren er nog niet, dus we lieten een gebouw tekenen zoals we dachten dat een IKC er in de toekomst uit kon zien. Van die vooruitziende blik hebben we nu nog steeds plezier. Wat we nog niet konden voorzien, was hoe succesvol ons IKC uiteindelijk zou worden. Van 44 leerlingen bij de start, zijn we gegroeid naar een IKC van 300 kinderen in opvang en onderwijs. Daarmee gebruiken we vrijwel de hele capaciteit van het gebouw. Omdat we ook in de toekomst zo veel mogelijk kinderen uit de wijk willen kunnen toelaten, is dat wel een punt van aandacht.

Remmende voorsprong

Vanaf het eerste begin werkten onderwijs en opvang nauw samen in IKC Het Balkon. Daardoor hadden we al heel vroeg één pedagogische visie en een doorlopende leerlijn. Kinderen uit de opvang mochten al jong proeven van de sfeer in de kleuterklassen, we hadden onderling overleg over de thema’s die we behandelden en feesten vierden we samen. Ten tijde van de fusie van UN1EK waren we al een heel eind op weg met de IKC-vorming. Daardoor hebben we soms weleens de wet van de remmende voorsprong ervaren; UN1EK stelt strenge kwaliteitseisen en criteria aan alle IKC’s, dus ook aan de processen die wij al op onze eigen manier gewend waren. Dat heeft ons uiteindelijk wel geholpen om onze visie nog scherper te krijgen.

In de groei

“De IKC Raad heeft enorm veel effect gehad op het onderlinge begrip.”

In de afgelopen jaren was IKC Het Balkon ‘in de groei’: het is pas drie jaar geleden dat we voor het eerst een groep 8 hadden. Verder waren allerlei elementen van het IKC al wel aanwezig, maar nog niet helemaal tot bloei gekomen. Zo was onze profilering naar buiten nog niet zo scherp als nu en ook de medezeggenschap was nog niet geïntegreerd. Dat laatste is sinds twee jaar geregeld via een IKC Raad, waarin ouders en medewerkers van onderwijs en opvang beide vertegenwoordigd zijn. Dat heeft enorm veel effect gehad op onder meer het onderlinge begrip. We hebben ook één activiteitencommissie. De bouwcoördinatoren hebben op wekelijkse basis overleg met de pedagogisch medewerkers. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg van alle kinderen binnen ons IKC.

Thematisch spelen en onderzoekend leren

“Bij onderzoekend leren helpt het dat kinderen gewend zijn aan cooperatieve werkvormen.”

Onze werkvormen zijn helemaal in lijn met ons motto: ‘de wereld naar binnen en wij naar buiten’. Onze medewerkers van opvang en onderwijs zijn en worden geschoold in thematisch spelen en onderzoekend leren, waarin de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden een grote rol spelen. Bij deze vorm van onderwijs helpt het, dat de kinderen al gewend zijn om te werken met coöperatieve werkvormen. In het hart van het gebouw is een grote studieruimte waar groepjes kinderen regelmatig zelfstandig werken. Dat werkt omdat ze weten dat iedere leerkracht hún leerkracht is, ook als diegene toevallig niet voor hun groep staat. Als ze wat hulp nodig hebben, hoeven ze dus niet per se op zoek naar hun groepsleerkracht, maar kunnen ze gewoon de leerkracht vragen die op dat moment aanwezig is.

Onderwijs op maat

In de toekomst willen we graag nog meer doen aan onderwijs op maat en gepersonaliseerd leren. De eerste stappen hebben we al gezet. Zo gaan onze drie groepen 1/2 regelmatig uit elkaar om op hun eigen niveau aan de slag te gaan. De groepen 3/4 hebben gezamenlijk drie lokalen tot hun beschikking, waar leerlingen uit verschillende groepen per vak in een andere samenstelling bij elkaar zitten, op basis van hun leerniveau. Ook de groepen 5 t/m 8 werken waar mogelijk groepsdoorbroken. (onder andere bij het vak begrijpend lezen) Zo kijken we steeds met welke onderwijsvorm we kinderen het best tot hun recht kunnen laten komen.

Nuttige feedback

“Onze ouders zijn heel kritisch en dat levert ons ontzettend nuttige feedback op.”

In al die ontwikkelingen nemen we de ouders mee. De ouders van onze kinderen zijn heel betrokken en kritisch; dat levert ons ontzettend nuttige feedback op. Zo horen we dat ouders het soms lastig vinden dat onderwijs op maat veel wisselingen met zich meebrengt: kinderen gaan van de ene groep van de andere. Via onder meer gesprekken, informatiemomenten en de IKC nieuwsbrief leggen we steeds uit waarom we doen wat we doen. De IKC Raad heeft een belangrijke stem in alle besluiten die we nemen. We luisteren ook goed naar de behoeften die ouders hebben: op basis van hun input zijn we bijvoorbeeld gestart met verkorte dagopvang voor peuters.

Enthousiast team

We merken dat ons aanbod erg wordt gewaardeerd, juist omdat we het zo goed laten aansluiten bij de wensen van ouders en kinderen. Daardoor gebruiken steeds meer mensen ons aanbod in de volle breedte: een IKC zoals een IKC bedoeld is. Dat kan alleen doordat we werken met een enthousiast team dat ook kritisch naar zichzelf en het onderwijsaanbod durft te kijken. Onze medewerkers staan open voor veranderingen en willen daarin ook meegaan. Die passie voor het werken in een IKC is de sleutel tot succes!

Share Button