Terug naar het overzicht

Hele dagopvang

UN1EK biedt flexibele en ontwikkelingsgerichte hele dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. In ons informatieboekje hele dagopvang vindt u meer informatie.

Op de pagina kosten kinderopvang vindt u informatie over onze tarieven en flexibele opvangpakketten. Wilt u advies of een offerte op maat? Neem contact op met de afdeling klantenservice via telefoonnummer 010 – 435 56 11 of per e-mail via plaatsing@un1ek.nl

Onze flexibele opvangpakketten

52 weken opvang
Opvang op vaste weekdagen, 52 weken per kalenderjaar.

49 weken opvang
Opvang op vaste weekdagen, met drie vrij opneembare weken vakantie per kalenderjaar. U geeft voor 1 januari of bij aanvang van de plaatsing aan of u gebruik wilt maken van het 49 weken opvangpakket. De gewenste vakantieweken geeft u minimaal een maand vooraf per e-mail door aan de afdeling klantenservice via plaatsing@un1ek.nl.
=> 49 weken opvang is mogelijk bij alle kindcentra voor hele dagopvang van UN1EK.

40 weken opvang
Opvang op vaste weekdagen, exclusief twaalf weken schoolvakantie per jaar.
=> 40 weken opvang is in 2017 exclusief mogelijk bij IKC Prins Willem Alexander en IKC De Ark in Vlaardingen en bij IKC Ichthus in Maassluis.

Opvang om de week

Opvang op vaste weekdagen in de even of oneven weken, 26 weken per kalenderjaar.

Flexibele opvang
Opvang op minimaal vier wisselende dagdelen per week. U geeft het gewenste opvangrooster minimaal drie weken vooruit schriftelijk door aan de afdeling klantenservice, per e-mail via plaatsing@un1ek.nl Aan de hand van uw rooster wordt in het kindcentrum bekeken in welke stamgroep uw kind wordt geplaatst. Een combinatie met hele of halve dagopvang op vaste dagen is mogelijk.
=> Flexibele opvang is mogelijk bij alle kindcentra voor hele dagopvang van UN1EK en is – per kindcentrum – beperkt beschikbaar.

Verlengde opvang
Verlengde hele dagopvang van 07.00 – 07.30 (incl. ontbijt) en/of van 18.00 – 18.30 uur (incl. een gezonde snack). Verlengde opvang is mogelijk bij alle kindcentra, bij voldoende belangstelling van ouders. Vraag naar de mogelijkheden bij de manager kindcentrum.

Tijdelijke opvang
Ook wanneer u geen gebruik maakt van opvang bij UN1EK, is uw kind voor een periode korter dan twee maanden van harte welkom in onze kindcentra voor tijdelijk (spoed)opvang. Bijvoorbeeld bij ziekte of vakantie van de vaste oppas of wanneer u tijdelijk werk heeft. De afdeling klantenservice informeert u graag in welk kindcentrum er plaats beschikbaar is. U tekent vooraf de plaatsingsovereenkomst en betaalt de factuur.

Share Button