De Familieklas van IKC De Ark op de NOT

Het team van de Familieklassen van IKC De Ark heeft vorige week op verzoek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap twee workshops verzorgd op de NOT 2019. In de Familieklas bij IKC De Ark wordt bij gedragsproblematiek van kinderen, de driehoek kind-ouder-IKC in een vroeg stadium ingezet. De ouders en het kind komen één dagdeel per week samen naar de Familieklas in IKC De Ark. Een tweede dagdeel wordt het kind gecoacht in de groep. 

Driehoek ouder / kind / IKC

In de veilige omgeving van het IKC werken de ouders, het kind en IKC medewerkers, onder begeleiding van een kindercoach, gedragsspecialist en/of gezinscoach samen, bijvoorbeeld aan impulsbeheersing, concentratie en/of opvoedingsverlegenheid. Het kind leert omgaan met zijn of haar eigen kenmerken en de ouders, leerkrachten en/of pedagogisch medewerkers leren omgaan met de kenmerken van het kind. De ouders leren door middel van spel-therapeutische activiteiten hun kind steeds beter kennen en begeleiden. Doorgaans wordt op deze wijze een verwijzing naar cluster 4 onderwijs voorkomen.

Samenwerkingsverband

IKC De Ark heeft twee Familieklassen; voor peuters en kleuters en voor kinderen uit groep 3 t/m 5. De Familieklassen zijn een samenwerkingsverband tussen IKC De Ark, SWV Onderwijs Dat Past, de Gemeente Vlaardingen, Stichting Aanzet en Stichting Horizon. Het ministerie van OCW stimuleert het delen van kennis en inspiratie over succesvolle initiatieven in het land. Het team van de Familieklas bij IKC De Ark presenteert haar werkwijze ook regelmatig op bijeenkomsten over jeugdhulp in de regio.

Share Button