De AVG is van ons allemaal

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG regelt de bescherming van persoonsgegevens en toestemming voor gebruik van beeldmateriaal van medewerkers, kinderen en ouders. 

Projectgroep AVG

Binnen UN1EK is een projectgroep ingesteld om de organisatie voor te bereiden op de AVG. In de komende maanden:

  • werken we volgens een communicatieplan om medewerkers, ouders en interne en externe stakeholders te informeren over wat zij moeten weten en wel of niet moeten doen om datalekken of ongewenst gebruik van persoonsgegevens en/of beeldmateriaal van kinderen te voorkomen;
  • maken we het privacyreglement en de gedragscode voor medewerkers van UN1EK ‘AVG proof’. Deze worden gepubliceerd in het digitaal kwaliteitshandboek en op de website van UN1EK;
  • vragen we ouders actief en specifiek toestemming te geven voor gebruik van beeldmateriaal van hun kinderen;
  • brengen we in een verwerkingsregister in kaart in welke dossiers en IT systemen (centraal en lokaal) persoonsgegevens van medewerkers, kinderen en ouders worden opgeslagen en door wie en vanuit welk recht en/of verplichting deze gegevens kunnen worden ingezien en verwerkt.

De werkgroep houdt de uitgangspunten van UN1EK voor ogen. We willen:

  • voldoen aan wet- en regelgeving;
  • de privacy van medewerkers, ouders en kinderen beschermen;
  • datalekken voorkomen;
  • ‘werkbare’ procedures en werkinstructies creëren.

De AVG is van ons allemaal 
In de komende maanden ontvangen alle medewerkers van UN1EK vanuit de projectgroep doorlopend informatie over wat zij moeten weten, welke persoonsgegevens en informatie ze mogen of moeten inzien of delen om hun werk goed te kunnen uitvoeren en wat ze moeten doen en nalaten om een datalek te voorkomen. In mei organiseren we een serie informatiebijeenkomsten voor medewerkers, zodat we zeker weten dat alle collega’s goed geïnformeerd zijn.

Share Button