Ashley Verkerk van SBO De Parasol wint onderwijsprijs

Onze collega Ashley Verkerk heeft op woensdag 13 december de onderwijsprijs 2017 van de gemeente Maassluis gewonnen in de categorie ‘leerkracht primair onderwijs’. Ashley is leerkracht van groep geel (niveau groep 6 en 7) bij SBO De Parasol in Maassluis. Haar collega’s en leerlingen zijn super trots dat Ashley deze prijs heeft gewonnen!

Voorgedragen door een leerling

Directeur Dorien Boeljon licht toe: “Ashley is voor de onderwijsprijs voorgedragen door een van haar leerlingen. Zij heeft goed contact met alle leerlingen en ouders en probeert om goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoefte van de kinderen  in haar klas. Ze is steeds bezig om de lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten op het niveau van de leerlingen. Dit doet ze met professionele kennis en door middel van continue uitproberen wat goed werkt. Zelfs wanneer ze voor een hartoperatie in het ziekenhuis ligt, stuurt ze filmpjes van zichzelf en berichtjes naar haar klas om haar leerlingen gerust te stellen dat alles goed met haar gaat. De band met haar leerlingen is erg sterk!” 

De onderwijsprijs

De gemeente Maassluis hecht er belang aan dat talentontwikkeling in het onderwijs op een leuke manier wordt gestimuleerd. De gemeente wil haar waardering uiten voor leerlingen, personeel en andere betrokkenen die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het onderwijs. Doel van de onderwijsprijs is waardering te uiten voor mensen die hun talenten belangeloos aanwenden voor de kwaliteit van het onderwijs, met name door de verbinding te leggen tussen school en maatschappij in brede zin. Het gaat hierbij niet alleen om docenten en leerlingen, maar bijvoorbeeld ook om vrijwilligers.  De onderwijsprijs kent 5 categorieën, namelijk voor leerlingen in het primair, voorbereidend en het middelbaar onderwijs, voor onderwijzend personeel (ongeacht het soort onderwijs) en voor overigen die bij het onderwijs betrokken zijn. De onderwijsprijs bestaat uit een beeld en een cadeaubon.

 

Share Button