UN1EK onderwijs

UN1EK heeft 16 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, waaronder negen integrale kindcentra voor onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De scholen van UN1EK werken vanuit een christelijke inspiratie. Onze scholen geven daar op verschillende wijze kleur en vorm aan. Wij willen open staan voor onze omgeving. Voor vrijwel alle kinderen is er plaats op onze scholen. Daarbij is het belangrijk dat er voor iedereen ruimte bestaat om te kunnen groeien in respect voor elkaar.

In de komende jaren worden de meeste scholen, kindercentra en peuterspeelzalen van UN1EK samengevoegd in integrale kindcentra. De IKC’s onderscheiden zich van elkaar in profiel, wijkgericht aanbod en aanpak. Maar altijd zijn de pedagogische en didactische visie het uitgangspunt. Elk kind wordt door de medewerkers gekend. We sluiten niet uit, maar denken en handelen inclusief. Iedereen weet en voelt zich welkom.

Binnen en vanuit UN1EK werken we samen om voor alle kinderen in de regio goed onderwijs, goede opvang en goede zorg vorm te geven.